bosa subsidieregeling

BOSA Subsidie
Is jullie sportclub al bekend met de BOSA subsidieregeling? Deze regeling, voorheen genaamd de EDS subsidie, valt onder de (DUS-I) Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De subsidie is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord, als onderdeel van een geheel akkoord met betrekking tot duurzame sportaccommodaties.

De BOSA maakt het mogelijk voor amateursportorganisaties om subsidie aan te vragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen, daar waar er geen BTW verrekend kan worden. Deze regeling geldt vooralsnog tot 01-01-2024. 

In 2021 was er een bedrag van 79 miljoen euro beschikbaar voor de BOSA regeling, waarbij gold op = op.
Op 1 december 2021 was er van de beschikbare 79 miljoen al voor 63,9 miljoen aan subsidies verleend en voor 8,8 miljoen aan aanvragen nog in behandeling. Echter, de afgelopen jaren is een groot gedeelte van het beschikbare subsidiegedrag niet benut en teruggestort in de staatskas.
De reden dat een groot deel van deze subsidie onbenut blijft, is waarschijnlijk te verwijten aan de vele ‘haken en ogen’ die de aanvraag tot de subsidieregeling heeft en de onbekendheid van de regeling bij sportclubs.

Wanneer kom je in aanmerking voor de regeling?
De drempel voor het minimum aan te vragen subsidiebedrag bedroeg altijd: 5.000 euro.
Met ingang van 1 januari 2022 is het drempelbedrag verlaagd naar € 2.500. Het maximale aan te vragen subsidiebedrag bedraagt: 2.500.000 euro per aanvraag, per kalenderjaar. Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele kosten inclusief btw. Enkele activiteiten, met name duurzaam energiebesparende, komen ook nog in aanmerking voor een 10% aanvullende subsidie. Voor een gedetailleerde lijst kun je contact met ons opnemen.

Voordeel en nadeel van de verlaging van de drempel.
Het spreekt uiteraard voor zich dat, als gevolg van de verlaging van de drempel er veel meer sportclub gebruik kunnen gaan maken van deze BOSA-subsidieregeling, met als eventueel gevolg dat de subsidiepot eerder leeg is.
Tijdig aanvragen en niet te lang wachten met het indienen van de aanvraag is vanaf 1 januari 2022 dus nog belangrijker.

Wat kan VIAS voor jouw sportvereniging betekenen m.b.t. BOSA?
Door de vele voorwaarden die het aanvragen van een BOSA subsidie heeft, begrijpen wij dat het voor veel sportclubs lastig is om alle ‘haken en ogen’ te kennen en de stap tot het daadwerkelijk aanvragen van de subsidie erg groot is.
Mede hierdoor wordt helaas vaak niet alles aan subsidiabele kosten meegenomen in de aanvraag.                          

VIAS kan jouw sportvereniging adviseren en ondersteunen bij het aanvragen en het verkrijgen van subsidiegelden uit de BOSA regeling.
Mocht je meer informatie willen  over de details van de BOSA regeling, dan kun je contact met ons opnemen.
Dat kan d.m.v. de button onderaan deze pagina!

Nadat er contact is geweest tussen jouw sportclub en VIAS en er duidelijk is of jullie in aanmerking komen voor deze subsidieregeling, kunnen jullie zelf de aanvraag in orde maken of deze aanvraag in handen geven aan VIAS, als intermediair bij deze aanvraag.
Voor het verzorgen van de aanvraag rekent VIAS een variabel percentage van het, door de sportvereniging te ontvangen, subsidiebedrag. 

Tevens stelt VIAS een uitgebreid document ter beschikking voor haar leden waarin de BOSA subsidieregeling in detail wordt uitgelegd.
Ook voor deze informatie (en het opnemen van contact tot deelnemen aan VIAS) kun je onderaan deze pagina jouw e-mailadres doorgeven.

VIAS heeft inmiddels voor vele sportclubs, met name tennis, voetbal en hockey als intermediair de subsidieaanvragen ingediend.

Wat wil VIAS nog meer doen?
In het kalenderjaar 2020 is er van het gereserveerde subsidiebedrag van 87 miljoen euro slechts een deel (circa 50% tot 60%) aan subsidie aangevraagd en het ziet er naar uit dat wederom niet het totaal beschikbare subsidiebedrag van 79 miljoen in het kalender-jaar 2021 zal worden benut. 

VIAS wil, via de Minister, trachten om het restant van het totaal aan jaarlijks niet uitgekeerde subsidiebedrag voortaan te laten reserveren voor opvolgende jaren en dit bedrag niet meer te laten terugvallen in de staatskas.

Tot slot heeft VIAS zich, naast de diverse overkoepelende sportorganisaties zoals NOC-NSF, bij de Minister ervoor hard gemaakt om het drempelbedrag te verlagen naar 2.500 euro vanaf 2022.

Ja, ik wil graag meer informatie!

VIAS Nederland

Verenigd Inkoop- en Adviesorgaan voor Sportclubs
+316 48409380
info@viasnederland.nl
KvK: 81950047
BTW: NL862281854b01

neem contact met mij op