bosa subsidieregeling

Subsidie Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties
Is jullie sportclub al bekend met de BOSA subsidieregeling? Deze regeling, voorheen genaamd de EDS subsidie, valt onder de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De subsidie is onderdeel van het Nationaal Sportakkoord, als onderdeel van een geheel akkoord met betrekking tot duurzame sportaccommodaties.

De BOSA maakt het mogelijk voor amateursportorganisaties om subsidie aan te vragen voor de bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en voor de aanschaf van sportmaterialen, daar waar er geen BTW verrekend kan worden.
Deze regeling geldt vooralsnog tot 2024. 

In 2021 is er een bedrag van 79 miljoen euro beschikbaar voor de BOSA regeling, waarbij geldt op = op.
Op dit moment (26 januari 2021) is er reeds voor 8,2 miljoen euro aan subsidie verstrekt, en voor 25,2 miljoen euro aan aanvragen nog in behandeling. Echter, de afgelopen jaren is een groot gedeelte van het beschikbare subsidiegedrag niet benut en teruggestort in de staatskas. De reden dat een groot deel van deze subsidie onbenut blijft, is waarschijnlijk te verwijten aan de vele ‘haken en ogen’ die de aanvraag tot de subsidieregeling heeft en de onbekendheid van de regeling bij sportclubs.

Wanneer kom je in aanmerking voor de regeling?
De drempel voor het minimum aan te vragen subsidiebedrag bedraagt: 5.000 euro en het maximale aan te vragen subsidiebedrag bedraagt: 2.500.000 euro per aanvraag, per kalenderjaar. Het subsidiebedrag is 20% van de subsidiabele kosten inclusief btw. Enkele activiteiten, met name duurzaam energiebesparende, komen ook nog in aanmerking voor een 10% aanvullende subsidie. Voor een gedetailleerde lijst kun je contact met ons opnemen.        

Wat kan VIAS voor jouw sportvereniging betekenen m.b.t. BOSA?
Door de vele voorwaarden die het aanvragen van een BOSA subsidie heeft, begrijpen wij dat het voor veel sportclubs lastig is om alle ‘haken en ogen’ te kennen en de stap tot het daadwerkelijk aanvragen van de subsidie erg groot is.

VIAS kan jouw sportvereniging adviseren en ondersteunen bij het aanvragen en het verkrijgen van subsidiegelden uit de BOSA regeling. Mocht je meer informatie willen over de details van de BOSA regeling, dan kun je contact met ons opnemen. Dat kan d.m.v. de button onderaan deze pagina!

Nadat er contact is geweest tussen jouw sportclub en VIAS en er duidelijk is of jullie in aanmerking komen voor deze subsidieregeling, kunnen jullie zelf de aanvraag in orde maken of deze aanvraag in handen geven aan VIAS.
Voor het verzorgen van de aanvraag rekent VIAS een vast percentage van 5% van het subsidiebedrag, welk aan jullie sportvereniging wordt uitbetaald.

Tevens stelt VIAS een uitgebreid document ter beschikking voor haar leden waarin de BOSA subsidieregeling in detail wordt uitgelegd. Ook voor deze informatie (en het opnemen van contact tot deelnemen aan VIAS) kun je onderaan deze pagina jouw e-mailadres doorgeven. 

Wat wil VIAS nog meer doen?

In het kalenderjaar 2020 is er van het gereserveerde subsidiebedrag van 87 miljoen euro slechts een deel (circa 50% tot 60%) aan subsidie aangevraagd.

VIAS wil eventueel samen met de overkoepelende sportorganisaties, zoals NOC-NSF, met de Minister in gesprek gaan, om het door de sportclubs ‘niet opgehaalde’ bedrag over het kalenderjaar 2020 te reserveren voor de sportclubs en niet dit bedrag terug te laten vallen aan de zgn. Algemene Middelen van de Overheid. 
In ieder geval zal het verzoek worden gedaan om dit bedrag als extra bedrag op te nemen in de opvolgende kalenderjaren van de BOSA subsidieregeling en/of dit bedrag toe te bedelen aan sportclubs. 

In dat kader is het ook interessant dat er in 2019 aan de (voormalig) betrokken Minister Bruins een verzoek is gedaan om het drempelbedrag te verlagen, (naar bijvoorbeeld 2.500 euro) zodat er meer sportclubs voor deze BOSA subsidie-regeling in aanmerking kunnen komen. In een kamerbrief geeft de voormalig Minister aan het drempelbedrag niet te verlagen met als reden dat de opzet van de BOSA subsidie-regeling is bij voorkeur de groep te bereiken die nadeel ondervindt van de BTW-sportvrijstelling voor sportaanbieders. 
Dit zijn grotere aanbieders die het financiële nadeel direct bemerken en waarvan hij dan ook ziet dat zij de grootste groep aanvragers in de BOSA zijn. De kleinere aanbieders maakten vóór 2019, op een enkele uitzondering na, geen gebruik van de fiscale regelingen. Voor hen is een aanvraag in de BOSA-regeling dan ook een financiële meevaller.
Dhr. Bruins heeft met de sportsector afgesproken dat hij voor de BOSA-regeling 2021 nader onderzoek doet.

VIAS wil met de nieuwe Minister voor Medische Zorg en Sport (thans Demissionair, Tamara van Ark) in gesprek om (met in ons achterhoofd de huidige situatie van sportclubs), in ieder geval voor het jaar 2021 de drempel voor het subsidiebedrag te verlagen naar bijvoorbeeld 50% van het huidige drempelbedrag (à 5000) tot 2.500 euro.

Ja, ik wil graag meer informatie!

VIAS Nederland

Verenigd Inkoop- en Adviesorgaan voor Sportclubs
+316 29133608
info@viasnederland.nl
KvK: 81950047
BTW: NL862281854b01

neem contact met mij op