Schoonmaak
De schoonmaak in de kantine en het verdere clubgebouw, zoals de kleedkamers en douches gaat vaak, als er geen vrijwilligers zijn die dit op zich nemen, gepaard met redelijk tot hoge kosten. Alles iedere week en soms zelfs iedere dag goed schoonmaken is echter wel noodzakelijk. Om deze reden wil VIAS graag een samenwerking aangaan met bedrijven in de schoonmaaksector voor mooie kortingen.

Afvalverwerking              
Afvalverwerking is een aanzienlijke kostenpost voor sportclubs. De vele afvalcontainers, vaak gescheiden in karton, glas en restafval dienen op tijd opgehaald te worden om afvalophoping te voorkomen. VIAS pleit voor een samenwerking met landelijk werkende partners in de afvalverwerking welke de sportclubs een mooie korting aanbieden op hun diensten.

Vetputreiniging en rioolreiniging
Problemen met het riool en/of met de vetput, daar zit een sportclub helemaal niet op te wachten. Als hier problemen mee zijn, dan dient er echt direct en snel gehandeld te worden door een specialist op dit gebied. Daarnaast is het noodzakelijk om de vetput minimaal 1 (maar vaak beter 2 keer) per jaar te laten reinigen en door te laten spuiten. VIAS is bezig met een samenwerking met diverse landelijke partners in deze sector om naast de snelle en juiste service ook een korting te bieden aan VIAS deelnemers.

Legionella-bestrijding
Preventieve controle op de legionellabacterie is erg belangrijk voor jouw sportclub. Deze bacterie zit in kleine aantallen in de grond en in het (leiding)water. Normaal gesproken is deze bacterie niet gevaarlijk, maar als de bacterie zich vermenigvuldigt en daarna door verneveling in de lucht komt die wordt ingeademd, kan deze bacterie voor ernstige lichamelijke problemen zorgen. Legionellabesmetting ontstaat bijvoorbeeld omdat het water ‘niet vers’ is, na een lange periode waarin een kraan niet wordt gebruikt. De legionellabacterie kan de ‘veteranenziekte’ veroorzaken. De ziekteverschijnselen variëren van een lichte griep tot longontsteking en in zeer ernstige gevallen kan de ziekte zelfs dodelijk zijn. De ziekte is overigens niet besmettelijk van mens op mens. VIAS vind het belangrijk dat sportclubs deze preventieve controles door professionals uit laat voeren en is daarom in gesprek om een korting te realiseren op deze diensten.

© 2021 | Verenigd Inkoop- en Adviesorgaan Sportclubs | KvK-nummer 81950047 | Algemene voorwaarden